TBA

Series
Geometry Topology Seminar
Time
Monday, November 29, 2021 - 2:00pm for 1 hour (actually 50 minutes)
Location
Skiles 006
Speaker
Federico Salmoiraghi – Technion – salmoiraghi@campus.technion.ac.il
Organizer
Surena Hozoori

TBA